Top 10 mẫu xe cũ bán lại nhanh nhất tại Mỹ

09/09/2020 15:30

Theo nghiên cứu của trang iSeeCars, tại Mỹ, một chiếc ô tô đã qua sử dụng cần trung bình 68,9 ngày để bán lại.

1. Tesla Model 3 mất trung bình 29,3 ngày để bán lại 1 chiếc xe đã qua sử dụng, giá bán trung bình 44.072 USD

1. Tesla Model 3 mất trung bình 29,3 ngày để bán lại 1 chiếc xe đã qua sử dụng, giá bán trung bình 44.072 USD

2. BMW X6 mất trung bình 43 ngày để bán lại 1 chiếc xe đã qua sử dụng, giá bán trung bình 40.235 USD

2. BMW X6 mất trung bình 43 ngày để bán lại 1 chiếc xe đã qua sử dụng, giá bán trung bình 40.235 USD

3. Subaru BRZ mất trung bình 44,5 ngày để bán lại 1 chiếc xe đã qua sử dụng, giá bán trung bình 20.276 USD

3. Subaru BRZ mất trung bình 44,5 ngày để bán lại 1 chiếc xe đã qua sử dụng, giá bán trung bình 20.276 USD

4. Toyota Yaris mất trung bình 44,8 ngày để bán lại 1 chiếc xe đã qua sử dụng, giá bán trung bình 14.118 USD

4. Toyota Yaris mất trung bình 44,8 ngày để bán lại 1 chiếc xe đã qua sử dụng, giá bán trung bình 14.118 USD

5. Honda Civic mất trung bình 47,4 ngày để bán lại 1 chiếc xe đã qua sử dụng, giá bán trung bình 16.725 USD

5. Honda Civic mất trung bình 47,4 ngày để bán lại 1 chiếc xe đã qua sử dụng, giá bán trung bình 16.725 USD

6. Tesla Model X mất trung bình 47,6 ngày để bán lại 1 chiếc xe đã qua sử dụng, giá bán trung bình 68.380 USD

6. Tesla Model X mất trung bình 47,6 ngày để bán lại 1 chiếc xe đã qua sử dụng, giá bán trung bình 68.380 USD

7. Infiniti Q60 mất trung bình 49,4 ngày để bán lại 1 chiếc xe đã qua sử dụng, giá bán trung bình 30.726 USD

7. Infiniti Q60 mất trung bình 49,4 ngày để bán lại 1 chiếc xe đã qua sử dụng, giá bán trung bình 30.726 USD

8. Honda Accord mất trung bình 50 ngày để bán lại 1 chiếc xe đã qua sử dụng, giá bán trung bình 18.702 USD

8. Honda Accord mất trung bình 50 ngày để bán lại 1 chiếc xe đã qua sử dụng, giá bán trung bình 18.702 USD

9. Toyota Corolla Hatchback mất trung bình 50,2 ngày để bán lại, giá bán trung bình 18.602 USD

9. Toyota Corolla Hatchback mất trung bình 50,2 ngày để bán lại, giá bán trung bình 18.602 USD

10. Tesla Model S mất trung bình 50,7 ngày để bán lại 1 chiếc xe đã qua sử dụng, giá bán trung bình 53.776 USD

10. Tesla Model S mất trung bình 50,7 ngày để bán lại 1 chiếc xe đã qua sử dụng, giá bán trung bình 53.776 USD