Volkswagen Jetta là mẫu xe nhỏ gọn được sản xuất từ năm 1979 của tập đoàn Volkswagen. 
Về tổng quan, đây là một chiếc xe tốt với nội thất khá ổn.

Tuy nhiên, theo thống kê của Viện Bảo hiểm An toàn cao tốc Mỹ (IIHS), các mẫu Volkswagen Jetta từ năm 2014 đến năm 2017 có tỷ lệ tử vong tổng thể là 53 người trên một triệu xe đăng ký. Một điểm số rất kém.
Volkswagen Jetta là mẫu xe nhỏ gọn được sản xuất từ năm 1979 của tập đoàn Volkswagen. Về tổng quan, đây là một chiếc xe tốt với nội thất khá ổn. Tuy nhiên, theo thống kê của Viện Bảo hiểm An toàn cao tốc Mỹ (IIHS), các mẫu Volkswagen Jetta từ năm 2014 đến năm 2017 có tỷ lệ tử vong tổng thể là 53 người trên một triệu xe đăng ký. Một điểm số rất kém.
Hiểu Lam 
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Đừng bỏ lỡ
Quy trình bảo dưỡng ô tô tại được thực hiện theo 6 bước, trong đó các bước kiểm tra kỹ thuật số 2, 3, 4 là quan trọng.