Top 10 mẫu xe hơi có tốc độ nhanh nhất trong tầm giá dưới 60.000 USD

20/08/2020 07:30

Chevrolet Corvette 2020 được đánh giá là mẫu xe hơi nhanh nhất trong tầm giá dưới 60.000 USD trên thị trường thế giới hiện nay.

1. Chevrolet Corvette 2020 (giá khởi điểm: 58.900 USD, thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: gần 3 giây)

1. Chevrolet Corvette 2020 (giá khởi điểm: 58.900 USD, thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: gần 3 giây)

2. Tesla Model 3 Performance 2020 (giá khởi điểm: 54.900 USD, thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 3,2 giây)

2. Tesla Model 3 Performance 2020 (giá khởi điểm: 54.900 USD, thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 3,2 giây)

3. Audi RS 3 Sedan 2020 (giá khởi điểm: 56.200 USD, thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 3,9 giây)

3. Audi RS 3 Sedan 2020 (giá khởi điểm: 56.200 USD, thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 3,9 giây)

4. Toyota Supra 3.0 2021 (giá khởi điểm: 50.990 USD, thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 4 giây)

4. Toyota Supra 3.0 2021 (giá khởi điểm: 50.990 USD, thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 4 giây)

5. Ford Mustang Shelby GT350 2020 (giá khởi điểm: 59.140 USD, thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 4 giây)

5. Ford Mustang Shelby GT350 2020 (giá khởi điểm: 59.140 USD, thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 4 giây)

6. Mercedes-AMG CLA 45 2020 (giá khởi điểm: 54.800 USD, thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 4 giây)

6. Mercedes-AMG CLA 45 2020 (giá khởi điểm: 54.800 USD, thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 4 giây)

7. BMW M340i 2021 (giá khởi điểm: 54.700 USD, thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 4,1 giây)

7. BMW M340i 2021 (giá khởi điểm: 54.700 USD, thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 4,1 giây)

8. Volvo S60 T8 2020 (giá khởi điểm: 55.400 USD, thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 4,3 giây)

8. Volvo S60 T8 2020 (giá khởi điểm: 55.400 USD, thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 4,3 giây)

9. Infiniti Q50 Red Sport 400 2020 (giá khởi điểm: 54.250 USD, thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 4,5 giây)

9. Infiniti Q50 Red Sport 400 2020 (giá khởi điểm: 54.250 USD, thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 4,5 giây)

10. Dodge Charger Scat Pack 2020 (giá khởi điểm: 40.495 USD, thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 4,5 giây)

10. Dodge Charger Scat Pack 2020 (giá khởi điểm: 40.495 USD, thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 4,5 giây)

Kim Trọng