Top 10 mẫu xe hơi sở hữu tốc độ nhanh nhất thập kỉ

13/01/2021 15:30

Dưới đây là bảng xếp hạng 10 mẫu xe hơi có tốc độ nhanh nhất trong vòng 1 thập kỷ qua, Porsche đóng góp tới 4 mẫu xe.

1. Porsche 918 Spyder 2015 (thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 2,1 giây)

1. Porsche 918 Spyder 2015 (thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 2,1 giây)

2. Porsche 911 Turbo S 2021 (thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 2,2 giây)

2. Porsche 911 Turbo S 2021 (thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 2,2 giây)

3. Lamborghini Huracan Performante 2018 (thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 2,2 giây)

3. Lamborghini Huracan Performante 2018 (thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 2,2 giây)

4. Bugatti Chiron Sport (thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 2,4 giây)

4. Bugatti Chiron Sport (thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 2,4 giây)

5. Tesla Model S Performance 2020 (thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 2,4 giây)

5. Tesla Model S Performance 2020 (thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 2,4 giây)

6. Porsche Taycan Turbo S 2020 (thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 2,4 giây)

6. Porsche Taycan Turbo S 2020 (thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 2,4 giây)

7. BMW M8 Competition 2020 (thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 2,5 giây)

7. BMW M8 Competition 2020 (thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 2,5 giây)

8. Porsche 911 GT2 RS 2018 (thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 2,5 giây)

8. Porsche 911 GT2 RS 2018 (thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 2,5 giây)

9. McLaren 720S Coupe 2019 (thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 2,6 giây)

9. McLaren 720S Coupe 2019 (thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 2,6 giây)

10. BMW M5 Competition 2019 (thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 2,6 giây)

10. BMW M5 Competition 2019 (thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 2,6 giây)

Kim Trọng