Top 10 mẫu xe nhanh nhất tầm giá dưới 100.000 USD

11/06/2020 09:30

Danh sách 10 xe hơi tăng tốc nhanh nhất trong tầm giá dưới 100.000 USD dưới đây vừa được trang AB (Mỹ) công bố.

1. Audi TT RS 2020 (giá khởi điểm: 67.600 USD, thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 3,6 giây)

1. Audi TT RS 2020 (giá khởi điểm: 67.600 USD, thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 3,6 giây)

2. Cadillac CT6-V 2020 (giá khởi điểm: 94.895 USD, thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 3,8 giây)

2. Cadillac CT6-V 2020 (giá khởi điểm: 94.895 USD, thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 3,8 giây)

3. Chevrolet Corvette 2020 (giá khởi điểm: 58.900 USD, thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 2,9 giây)

3. Chevrolet Corvette 2020 (giá khởi điểm: 58.900 USD, thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 2,9 giây)

4. Chevrolet Camaro ZL1 2020 (giá khởi điểm: 63.000 USD, thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 3,5 giây)

4. Chevrolet Camaro ZL1 2020 (giá khởi điểm: 63.000 USD, thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 3,5 giây)

5. Dodge Challenger SRT Hellcat 2020 (giá khởi điểm: 70.595 USD, thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 3,6 giây)

5. Dodge Challenger SRT Hellcat 2020 (giá khởi điểm: 70.595 USD, thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 3,6 giây)

6. Dodge Charger Hellcat Widebody 2020 (giá khởi điểm: 69.995 USD, thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 3,6 giây)

6. Dodge Charger Hellcat Widebody 2020 (giá khởi điểm: 69.995 USD, thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 3,6 giây)

7. Ford Mustang Shelby GT500 2020 (giá khởi điểm: 72.900 USD, thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 3,3 giây)

7. Ford Mustang Shelby GT500 2020 (giá khởi điểm: 72.900 USD, thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 3,3 giây)

8. Tesla Model 3 Performance 2020 (giá khởi điểm: 56.990 USD, thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 3,2 giây)

8. Tesla Model 3 Performance 2020 (giá khởi điểm: 56.990 USD, thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 3,2 giây)

9. Tesla Model S Performance 2020 (giá khởi điểm: 99.990 USD, thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 2,3 giây)

9. Tesla Model S Performance 2020 (giá khởi điểm: 99.990 USD, thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 2,3 giây)

10. Tesla Model Y Performance 2020 (giá khởi điểm: 60.990 USD, thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 3,5 giây)

10. Tesla Model Y Performance 2020 (giá khởi điểm: 60.990 USD, thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 3,5 giây)

Bá Nam (Tổng hợp)