Top 10 mẫu xe sang cũ bán lại nhanh nhất

06/10/2020 09:30

Trong danh sách 10 mẫu xe sang cũ bán lại nhanh nhất do iSeeCars bình chọn phần lớn là những mẫu xe đến từ Đức.

1. Tesla Model S mất trung bình 35,5 ngày để bán lại 1 chiếc xe đã qua sử dụng, giá bán trung bình 68.159 USD

1. Tesla Model S mất trung bình 35,5 ngày để bán lại 1 chiếc xe đã qua sử dụng, giá bán trung bình 68.159 USD

2. Audi A7 mất trung bình 39,7 ngày để bán lại 1 chiếc xe đã qua sử dụng, giá bán trung bình 47.710 USD

2. Audi A7 mất trung bình 39,7 ngày để bán lại 1 chiếc xe đã qua sử dụng, giá bán trung bình 47.710 USD

3. Audi A8 mất trung bình 39,8 ngày để bán lại 1 chiếc xe đã qua sử dụng, giá bán trung bình 52.687 USD

3. Audi A8 mất trung bình 39,8 ngày để bán lại 1 chiếc xe đã qua sử dụng, giá bán trung bình 52.687 USD

4. Mercedes-Benz S-class mất trung bình 41,6 ngày để bán lại 1 chiếc xe đã qua sử dụng, giá bán trung bình 89.434 USD

4. Mercedes-Benz S-class mất trung bình 41,6 ngày để bán lại 1 chiếc xe đã qua sử dụng, giá bán trung bình 89.434 USD

5. BMW 6-Series mất trung bình 48,5 ngày để bán lại 1 chiếc xe đã qua sử dụng, giá bán trung bình 57.797 USD

5. BMW 6-Series mất trung bình 48,5 ngày để bán lại 1 chiếc xe đã qua sử dụng, giá bán trung bình 57.797 USD

6. BMW 7-Series mất trung bình 48,7 ngày để bán lại 1 chiếc xe đã qua sử dụng, giá bán trung bình 86.800 USD

6. BMW 7-Series mất trung bình 48,7 ngày để bán lại 1 chiếc xe đã qua sử dụng, giá bán trung bình 86.800 USD

7. Jaguar XJ mất trung bình 49,8 ngày để bán lại 1 chiếc xe đã qua sử dụng, giá bán trung bình 52.644 USD

7. Jaguar XJ mất trung bình 49,8 ngày để bán lại 1 chiếc xe đã qua sử dụng, giá bán trung bình 52.644 USD

8. Genesis G90 mất trung bình 56,7 ngày để bán lại 1 chiếc xe đã qua sử dụng, giá bán trung bình 56.591 USD

8. Genesis G90 mất trung bình 56,7 ngày để bán lại 1 chiếc xe đã qua sử dụng, giá bán trung bình 56.591 USD

9. Porsche Panamera mất trung bình 60,1 ngày để bán lại 1 chiếc xe đã qua sử dụng, giá bán trung bình 88.876 USD

9. Porsche Panamera mất trung bình 60,1 ngày để bán lại 1 chiếc xe đã qua sử dụng, giá bán trung bình 88.876 USD

10. Maserati Quattroporte mất trung bình 69,8 ngày để bán lại 1 chiếc xe đã qua sử dụng, giá bán trung bình 79.620 USD

10. Maserati Quattroporte mất trung bình 69,8 ngày để bán lại 1 chiếc xe đã qua sử dụng, giá bán trung bình 79.620 USD