Top 10 mẫu xe sang tốt nhất có giá dưới 50.000 USD

05/10/2020 08:30

Dưới đây là danh sách 10 mẫu xe hơi hạng sang tốt nhất có tầm giá dưới 50.000 USD do trang US News vừa bầu chọn.

1. Genesis G70 2020 (giá khởi điểm: 35.450 USD, điểm tổng thể: 8,8/10)

1. Genesis G70 2020 (giá khởi điểm: 35.450 USD, điểm tổng thể: 8,8/10)

2. Tesla Model 3 2020 (giá khởi điểm: 39.990 USD, điểm tổng thể: 8,8/10)

2. Tesla Model 3 2020 (giá khởi điểm: 39.990 USD, điểm tổng thể: 8,8/10)

3. BMW 2 Series 2020 (giá khởi điểm: 35.300 USD, điểm tổng thể: 8,7/10)

3. BMW 2 Series 2020 (giá khởi điểm: 35.300 USD, điểm tổng thể: 8,7/10)

4. Genesis G80 2020 (giá khởi điểm: 42.550 USD, điểm tổng thể: 8,6/10)

4. Genesis G80 2020 (giá khởi điểm: 42.550 USD, điểm tổng thể: 8,6/10)

5. Toyota Supra 2020 (giá khởi điểm: 49.990 USD, điểm tổng thể: 8,6/10)

5. Toyota Supra 2020 (giá khởi điểm: 49.990 USD, điểm tổng thể: 8,6/10)

6. Kia Stinger 2020 (giá khởi điểm: 33.090 USD, điểm tổng thể: 8,5/10)

6. Kia Stinger 2020 (giá khởi điểm: 33.090 USD, điểm tổng thể: 8,5/10)

7. Audi A4 2020 (giá khởi điểm: 37.400 USD, điểm tổng thể: 8,5/10)

7. Audi A4 2020 (giá khởi điểm: 37.400 USD, điểm tổng thể: 8,5/10)

8. Audi TT 2020 (giá khởi điểm: 45.500 USD, điểm tổng thể: 8,3/10)

8. Audi TT 2020 (giá khởi điểm: 45.500 USD, điểm tổng thể: 8,3/10)

9. Lexus ES Hybrid 2020 (giá khởi điểm: 41.810 USD, điểm tổng thể: 8,2/10)

9. Lexus ES Hybrid 2020 (giá khởi điểm: 41.810 USD, điểm tổng thể: 8,2/10)

10. Mercedes-Benz C-Class 2020 (giá khởi điểm: 41.400 USD, điểm tổng thể: 8,1/10)

10. Mercedes-Benz C-Class 2020 (giá khởi điểm: 41.400 USD, điểm tổng thể: 8,1/10)

Kim Trọng