Top 10 mẫu xe sedan đáng mua nhất năm 2021

23/07/2021 08:30

Trang True Car vừa gợi ý cho khách hàng danh sách 10 mẫu xe sedan đáng mua nhất năm 2021, đứng đầu là Hyundai Elantra.

1. Hyundai Elantra 2021 (giá khởi điểm: 20.655 USD)

1. Hyundai Elantra 2021 (giá khởi điểm: 20.655 USD)

2. Hyundai Sonata 2021 (giá khởi điểm: 24.955 USD)

2. Hyundai Sonata 2021 (giá khởi điểm: 24.955 USD)

3. Honda Accord 2021 (giá khởi điểm: 25.985 USD)

3. Honda Accord 2021 (giá khởi điểm: 25.985 USD)

4. Karma Revero GT 2020 (giá khởi điểm: 146.600 USD)

4. Karma Revero GT 2020 (giá khởi điểm: 146.600 USD)

5. Toyota Camry 2021 (giá khởi điểm: 26.040 USD)

5. Toyota Camry 2021 (giá khởi điểm: 26.040 USD)

6. Volvo S60 2021 (giá khởi điểm: 39.995 USD)

6. Volvo S60 2021 (giá khởi điểm: 39.995 USD)

7. Honda Insight 2022 (giá khởi điểm: 26.225 USD)

7. Honda Insight 2022 (giá khởi điểm: 26.225 USD)

8. Volkswagen Jetta 2021 (giá khởi điểm: 19.990 USD)

8. Volkswagen Jetta 2021 (giá khởi điểm: 19.990 USD)

9. Toyota Avalon 2021 (giá khởi điểm: 37.120 USD)

9. Toyota Avalon 2021 (giá khởi điểm: 37.120 USD)

10. Lexus ES 2021 (giá khởi điểm: 41.025 USD)

10. Lexus ES 2021 (giá khởi điểm: 41.025 USD)

Kim Trọng