Top 10 mẫu xe sedan đời 2023 tăng tốc nhanh nhất thế giới

06/01/2023 08:00

Tạp chí Hot Cars đã liệt kê ra danh sách 10 mẫu xe sedan đời 2023 tăng tốc nhanh nhất thế giới hiện nay.

1. Porsche Panamera Turbo S (thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 2,9 giây)

1. Porsche Panamera Turbo S (thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 2,9 giây)

2. BMW M5 Competition (thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 3,2 giây)

2. BMW M5 Competition (thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 3,2 giây)

3. BMW M3 Competition Sedan M xDrive (thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 3,4 giây)

3. BMW M3 Competition Sedan M xDrive (thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 3,4 giây)

4. Cadillac CT5-V Blackwing (thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 3,4 giây)

4. Cadillac CT5-V Blackwing (thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 3,4 giây)

5. Audi RS3 (thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 3,6 giây)

5. Audi RS3 (thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 3,6 giây)

6. Dodge Charger SRT Hellcat Redeye (thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 3,6 giây)

6. Dodge Charger SRT Hellcat Redeye (thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 3,6 giây)

7. Audi S8 (thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 3,8 giây)

7. Audi S8 (thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 3,8 giây)

8. Cadillac CT4-V Blackwing (thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 3,9 giây)

8. Cadillac CT4-V Blackwing (thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 3,9 giây)

9. BMW 760i xDrive Sedan (thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 4,1 giây)

9. BMW 760i xDrive Sedan (thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 4,1 giây)

10. Audi S6 (thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 4,4 giây)

10. Audi S6 (thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 4,4 giây)

Kim Trọng