Top 10 mẫu xe SUV hạng sang 7 chỗ tốt nhất thế giới hiện nay

09/10/2020 10:16

Sau khi đánh giá chi tiết các mẫu xe SUV hạng sang 7 chỗ trên thị trường thế giới, trang US News đã công bố 10 sản phẩm tốt nhất năm 2020.

1. Lincoln Navigator 2020 (giá khởi điểm: 76.185 USD, điểm tổng thể: 8,8/10)

1. Lincoln Navigator 2020 (giá khởi điểm: 76.185 USD, điểm tổng thể: 8,8/10)

2. Mercedes-Benz GLE 2020 (giá khởi điểm: 56.700 USD, điểm tổng thể: 8,7/10)

2. Mercedes-Benz GLE 2020 (giá khởi điểm: 56.700 USD, điểm tổng thể: 8,7/10)

3. Tesla Model X 2020 (giá khởi điểm: 84.990 USD, điểm tổng thể: 8,3/10)

3. Tesla Model X 2020 (giá khởi điểm: 84.990 USD, điểm tổng thể: 8,3/10)

4. Acura MDX 2020 (giá khởi điểm: 44.500 USD, điểm tổng thể: 8,2/10)

4. Acura MDX 2020 (giá khởi điểm: 44.500 USD, điểm tổng thể: 8,2/10)

5. Lincoln Aviator 2020 (giá khởi điểm: 51.100 USD, điểm tổng thể: 8/10)

5. Lincoln Aviator 2020 (giá khởi điểm: 51.100 USD, điểm tổng thể: 8/10)

6. Audi Q7 2020 (giá khởi điểm: 54.800 USD, điểm tổng thể: 8/10)

6. Audi Q7 2020 (giá khởi điểm: 54.800 USD, điểm tổng thể: 8/10)

7. Infiniti QX60 2020 (giá khởi điểm: 44.350 USD, điểm tổng thể: 7,8/10)

7. Infiniti QX60 2020 (giá khởi điểm: 44.350 USD, điểm tổng thể: 7,8/10)

8. Acura MDX Hybrid 2020 (giá khởi điểm: 53.000 USD, điểm tổng thể: 7,7/10)

8. Acura MDX Hybrid 2020 (giá khởi điểm: 53.000 USD, điểm tổng thể: 7,7/10)

9. Volvo XC90 2020 (giá khởi điểm: 48.350 USD, điểm tổng thể: 7,6/10)

9. Volvo XC90 2020 (giá khởi điểm: 48.350 USD, điểm tổng thể: 7,6/10)

10. Toyota Land Cruiser 2020 (giá khởi điểm: 85.415 USD, điểm tổng thể: 7/10)

10. Toyota Land Cruiser 2020 (giá khởi điểm: 85.415 USD, điểm tổng thể: 7/10)

Kim Trọng