Top 10 mô tô Kawasaki sở hữu tốc độ nhanh nhất trong lịch sử

13/10/2020 15:30

Với tốc độ tối đa tới 332 km/h, "ma vương" tốc độ Ninja H2R chính là mẫu mô tô nhanh nhất mà hãng Kawasaki từng sản xuất trong lịch sử của hãng.

1. Kawasaki Ninja H2R (vận tốc tối đa: 332 km/h)

1. Kawasaki Ninja H2R (vận tốc tối đa: 332 km/h)

2. Kawasaki Ninja ZX-14R 2012 (vận tốc tối đa: 330 km/h)

2. Kawasaki Ninja ZX-14R 2012 (vận tốc tối đa: 330 km/h)

3. Kawasaki Ninja ZX-10R 2020 (vận tốc tối đa: 301 km/h)

3. Kawasaki Ninja ZX-10R 2020 (vận tốc tối đa: 301 km/h)

4. Kawasaki Ninja ZX-12R (vận tốc tối đa: 301 km/h)

4. Kawasaki Ninja ZX-12R (vận tốc tối đa: 301 km/h)

5. Kawasaki Ninja ZX-10R 2004 (vận tốc tối đa: 296 km/h)

5. Kawasaki Ninja ZX-10R 2004 (vận tốc tối đa: 296 km/h)

6. Kawasaki Ninja ZX-11 2001 (vận tốc tối đa: 283 km/h)

6. Kawasaki Ninja ZX-11 2001 (vận tốc tối đa: 283 km/h)

7. Kawasaki Ninja ZX-6R 636 2006 (vận tốc tối đa: 274 km/h)

7. Kawasaki Ninja ZX-6R 636 2006 (vận tốc tối đa: 274 km/h)

8. Kawasaki ZZR1200 2004 (vận tốc tối đa: 270 km/h)

8. Kawasaki ZZR1200 2004 (vận tốc tối đa: 270 km/h)

9. Kawasaki Tomcat ZX-10 1988 (vận tốc tối đa: 266 km/h)

9. Kawasaki Tomcat ZX-10 1988 (vận tốc tối đa: 266 km/h)

10. Kawasaki Z1000 2004 (vận tốc tối đa: 249 km/h)

10. Kawasaki Z1000 2004 (vận tốc tối đa: 249 km/h)

Kim Trọng