Top 10 ô tô mất giá nhiều nhất sau 5 năm sử dụng

23/11/2022 14:26

iSeeCars phân tích hơn ba triệu chiếc xe có thời gian sử dụng từ 3 - 5 năm để đánh giá xem xe nào mất giá nhiều nhất.

1. BMW Series 7 (mức giảm: 56,9%)

1. BMW Series 7 (mức giảm: 56,9%)

2. Maserati Ghibli (mức giảm: 56,3%)

2. Maserati Ghibli (mức giảm: 56,3%)

3. Jaguar XF (mức giảm: 54%)

3. Jaguar XF (mức giảm: 54%)

4. Infiniti QX80 (mức giảm: 52,6%)

4. Infiniti QX80 (mức giảm: 52,6%)

5. Cadillac Escalade ESV (mức giảm: 52,3%)

5. Cadillac Escalade ESV (mức giảm: 52,3%)

6. Mercedes-Benz S-Class (mức giảm: 51,9%)

6. Mercedes-Benz S-Class (mức giảm: 51,9%)

7. Lincoln Navigator (mức giảm: 51,9%)

7. Lincoln Navigator (mức giảm: 51,9%)

8. Audi A6 (mức giảm: 51,5%)

8. Audi A6 (mức giảm: 51,5%)

9. Volvo S90 (mức giảm: 51,4%)

9. Volvo S90 (mức giảm: 51,4%)

10. Ford Expedition (mức giảm: 50,7%)

10. Ford Expedition (mức giảm: 50,7%)

Kim Trọng