Top 10 siêu xe có tốc độ nhanh nhất thế giới 2021

12/09/2021 15:30

Dưới đây là danh sách những chiếc siêu xe có tốc độ nhanh nhất đang được bán trên thế giới.

1. Devel Sixteen (vận tốc tối đa: 563 km/h)

1. Devel Sixteen (vận tốc tối đa: 563 km/h)

2. Koenigsegg Jesko Absolut (vận tốc tối đa: 531 km/h)

2. Koenigsegg Jesko Absolut (vận tốc tối đa: 531 km/h)

3. Bugatti Bolide (vận tốc tối đa: 499 km/h)

3. Bugatti Bolide (vận tốc tối đa: 499 km/h)

4. Bugatti Chiron Super Sport 300 (vận tốc tối đa: 483 km/h)

4. Bugatti Chiron Super Sport 300 (vận tốc tối đa: 483 km/h)

5. SSC Tuatara (vận tốc tối đa: 483 km/h)

5. SSC Tuatara (vận tốc tối đa: 483 km/h)

6. Hennessey Venom F5 (vận tốc tối đa: 483 km/h)

6. Hennessey Venom F5 (vận tốc tối đa: 483 km/h)

7. Aston Martin Valkyrie (vận tốc tối đa: 402 km/h)

7. Aston Martin Valkyrie (vận tốc tối đa: 402 km/h)

8. McLaren Speedtail (vận tốc tối đa: 402 km/h)

8. McLaren Speedtail (vận tốc tối đa: 402 km/h)

9. Lamborghini Sian Roadster (vận tốc tối đa: 349 km/h)

9. Lamborghini Sian Roadster (vận tốc tối đa: 349 km/h)

10. Pagani Huayra Roadster BC (vận tốc tối đa: 338 km/h)

10. Pagani Huayra Roadster BC (vận tốc tối đa: 338 km/h)

Kim Trọng