Top 10 thương hiệu sản xuất ô tô tốt nhất thế giới

25/02/2022 07:30

Tạp chí đánh giá xe danh tiếng của Mỹ Consumer Reports (CR) đã nghiên cứu và bình chọn ra 10 thương hiệu sản xuất ô tô tốt nhất năm 2022.

1. Subaru (81 điểm)

1. Subaru (81 điểm)

2. Mazda (78 điểm)

2. Mazda (78 điểm)

3. BMW (78 điểm)

3. BMW (78 điểm)

4. Honda (77 điểm)

4. Honda (77 điểm)

5. Lexus (77 điểm)

5. Lexus (77 điểm)

6. Audi (75 điểm)

6. Audi (75 điểm)

7. Porsche (74 điểm)

7. Porsche (74 điểm)

8. MINI (74 điểm)

8. MINI (74 điểm)

9. Toyota (74 điểm)

9. Toyota (74 điểm)

10. Infiniti (72 điểm)

10. Infiniti (72 điểm)

Kim Trọng