Top 10 xe bán chạy nhất tại Mỹ

18/08/2021 10:30

Dưới đây là danh sách những mẫu ô tô bán chạy nhất tại Mỹ tính từ đầu năm đến nay, trong đó nhiều mẫu xe đang có mặt tại Việt Nam.

1. Ford F-Series (doanh số: 52.314 chiếc)

1. Ford F-Series (doanh số: 52.314 chiếc)

2. Toyota RAV4 (doanh số: 41.145 chiếc)

2. Toyota RAV4 (doanh số: 41.145 chiếc)

3. Toyota Camry (doanh số: 32.959 chiếc)

3. Toyota Camry (doanh số: 32.959 chiếc)

4. Honda CR-V (doanh số: 31.530 chiếc)

4. Honda CR-V (doanh số: 31.530 chiếc)

5. Honda Civic (doanh số: 28.318 chiếc).

5. Honda Civic (doanh số: 28.318 chiếc).

6. Toyota Corolla (doanh số: 25.559 chiếc)

6. Toyota Corolla (doanh số: 25.559 chiếc)

7. Toyota Highlander (doanh số: 24.673 chiếc)

7. Toyota Highlander (doanh số: 24.673 chiếc)

8. Toyota Tacoma (doanh số: 23.558 chiếc)

8. Toyota Tacoma (doanh số: 23.558 chiếc)

9. Honda Accord (doanh số: 16.531 chiếc)

9. Honda Accord (doanh số: 16.531 chiếc)

10. Mazda CX-5 (doanh số: 16.299 chiếc)

10. Mazda CX-5 (doanh số: 16.299 chiếc)

Kim Trọng