Top 10 xe bán tải ấn tượng nhưng không được xuất xưởng

16/09/2021 13:30

Tạp chí Hot Cars vừa liệt kê 10 ý tưởng thiết kế xe bán tải ấn tượng nhưng không được đưa vào sản xuất và bán đại trà.

1. Jeep Mighty FC

1. Jeep Mighty FC

2. BMW X7 Pickup

2. BMW X7 Pickup

3. Chevrolet Cheyenne Concept

3. Chevrolet Cheyenne Concept

4. Toyota Tundrasine

4. Toyota Tundrasine

5. GMC Denali XT Concept

5. GMC Denali XT Concept

6. Skoda Mountiaq

6. Skoda Mountiaq

7. Dodge T-Rex

7. Dodge T-Rex

8. Jeep Crew Chief 715

8. Jeep Crew Chief 715

9. Neuron T-One

9. Neuron T-One

10. Chevrolet Silverado 427

10. Chevrolet Silverado 427

Kim Trọng