Top 10 xe bán tải mạnh nhất thế giới từ trước tới nay

05/01/2023 13:52

Tạp chí Hot Cars đã liệt kê ra danh sách 10 mẫu xe bán tải mạnh nhất từ trước tới nay.

1. Rivian R1T 2021 (công suất tối đa: 835 mã lực)

1. Rivian R1T 2021 (công suất tối đa: 835 mã lực)

2. Ram 1500 TRX 2021 (công suất tối đa: 702 mã lực)

2. Ram 1500 TRX 2021 (công suất tối đa: 702 mã lực)

3. Dodge Ram SRT-10 2005 (công suất tối đa: 510 mã lực)

3. Dodge Ram SRT-10 2005 (công suất tối đa: 510 mã lực)

4. Toyota Tundra TRD Supercharged 2008 (công suất tối đa: 504 mã lực)

4. Toyota Tundra TRD Supercharged 2008 (công suất tối đa: 504 mã lực)

5. Chevrolet Silverado ZR2 2022 (công suất tối đa: 420 mã lực)

5. Chevrolet Silverado ZR2 2022 (công suất tối đa: 420 mã lực)

6. Ford Ranger Raptor 2023 (công suất tối đa: 392 mã lực)

6. Ford Ranger Raptor 2023 (công suất tối đa: 392 mã lực)

7. Dodge D100 Sweptline 1964 (công suất tối đa: 365 mã lực)

7. Dodge D100 Sweptline 1964 (công suất tối đa: 365 mã lực)

8. GMC Syclone 1991 (công suất tối đa: 280 mã lực)

8. GMC Syclone 1991 (công suất tối đa: 280 mã lực)

9. Mercedes-Benz X350d 2019 (công suất tối đa: 258 mã lực)

9. Mercedes-Benz X350d 2019 (công suất tối đa: 258 mã lực)

10. Volkswagen Amarok 2022 (công suất tối đa: 298 mã lực)

10. Volkswagen Amarok 2022 (công suất tối đa: 298 mã lực)

Kim Trọng