Top 10 xe bán tải tăng tốc nhanh nhất trong lịch sử

11/08/2022 13:30

Tạp chí xe cộ uy tín Hot Cars đã công bố xếp hạng 10 mẫu xe bán tải có khả năng tăng tốc nhanh nhất lịch sử thế giới.

1. GMC Hummer EV (thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 3 giây)

1. GMC Hummer EV (thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 3 giây)

2. Rivian R1T (thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 3,2 giây)

2. Rivian R1T (thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 3,2 giây)

3. Ram 1500 TRX (thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 3,7 giây)

3. Ram 1500 TRX (thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 3,7 giây)

4. Ford F-150 Lightning (thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 4 giây)

4. Ford F-150 Lightning (thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 4 giây)

5. Toyota Tundra TRD Supercharged 2008 (thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 4,4 giây)

5. Toyota Tundra TRD Supercharged 2008 (thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 4,4 giây)

6. Dodge Ram SRT-10 (thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 4,9 giây)

6. Dodge Ram SRT-10 (thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 4,9 giây)

7. Chevrolet El Camino 454 SS 1970 (thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 5 giây)

7. Chevrolet El Camino 454 SS 1970 (thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 5 giây)

8. Ford F-150 Raptor (thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 5,2 giây)

8. Ford F-150 Raptor (thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 5,2 giây)

9. Ford SVT F-150 Lightning 2001 (thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 5,2 giây)

9. Ford SVT F-150 Lightning 2001 (thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 5,2 giây)

10. GMC Syclone 1991 (thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 5,3 giây)

10. GMC Syclone 1991 (thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h: 5,3 giây)

Kim Trọng