Top 10 xe Ducati Scrambler tốt nhất năm 2019

28/12/2019 07:30

Dưới đây là những mẫu xe Ducati Scrambler tốt nhất năm 2019 do kênh Auto Moto Show bầu chọn.

1. Ducati Scrambler DesertX Concept

1. Ducati Scrambler DesertX Concept

2. Ducati Scrambler Motard Concept

2. Ducati Scrambler Motard Concept

3. Ducati Scrambler Desert Sled

3. Ducati Scrambler Desert Sled

4. Ducati Scrambler Full Throttle

4. Ducati Scrambler Full Throttle

5. Ducati Scrambler Icon Dark

5. Ducati Scrambler Icon Dark

6. Ducati Scrambler Icon 62 Yellow

6. Ducati Scrambler Icon 62 Yellow

7. Ducati Scrambler Icon Atomic Tangerine

7. Ducati Scrambler Icon Atomic Tangerine

8. Ducati Scrambler Sixty2 Atomic Tangerine

8. Ducati Scrambler Sixty2 Atomic Tangerine

9. Ducati Scrambler 1100 Special

9. Ducati Scrambler 1100 Special

10. Ducati Scrambler 1100 Sport

10. Ducati Scrambler 1100 Sport

Bá Nam