Top 10 xe gia đình giá bình dân có nhiều trang bị an toàn nhất hiện nay

23/09/2020 10:00

Trang US News vừa bầu chọn ra danh sách 10 xe gia đình hợp túi tiền nhất năm 2020 dựa trên các tiêu chí như hiệu suất, an toàn, thoải mái...

1. Honda Odyssey 2020 (giá khởi điểm: 30.790 USD, số chỗ ngồi tối đa: 8)

1. Honda Odyssey 2020 (giá khởi điểm: 30.790 USD, số chỗ ngồi tối đa: 8)

2. Kia Telluride 2021 (giá khởi điểm: 31.990 USD, số chỗ ngồi tối đa: 8)

2. Kia Telluride 2021 (giá khởi điểm: 31.990 USD, số chỗ ngồi tối đa: 8)

3. Mazda CX-9 2020 (giá khởi điểm: 33.890 USD, số chỗ ngồi tối đa: 7)

3. Mazda CX-9 2020 (giá khởi điểm: 33.890 USD, số chỗ ngồi tối đa: 7)

4. Hyundai Palisade 2021 (giá khởi điểm: 32.525 USD, số chỗ ngồi tối đa: 8)

4. Hyundai Palisade 2021 (giá khởi điểm: 32.525 USD, số chỗ ngồi tối đa: 8)

5. Ford Escape 2020 (giá khởi điểm: 24.885 USD, số chỗ ngồi tối đa: 5)

5. Ford Escape 2020 (giá khởi điểm: 24.885 USD, số chỗ ngồi tối đa: 5)

6. Chrysler Pacifica 2020 (giá khởi điểm: 34.045 USD, số chỗ ngồi tối đa: 8)

6. Chrysler Pacifica 2020 (giá khởi điểm: 34.045 USD, số chỗ ngồi tối đa: 8)

7. Subaru Outback 2020 (giá khởi điểm: 26.645 USD, số chỗ ngồi tối đa: 5)

7. Subaru Outback 2020 (giá khởi điểm: 26.645 USD, số chỗ ngồi tối đa: 5)

8. Chevrolet Traverse 2020 (giá khởi điểm: 29.800 USD, số chỗ ngồi tối đa: 8)

8. Chevrolet Traverse 2020 (giá khởi điểm: 29.800 USD, số chỗ ngồi tối đa: 8)

9. Volkswagen Tiguan 2020 (giá khởi điểm: 24.945 USD, số chỗ ngồi tối đa: 7)

9. Volkswagen Tiguan 2020 (giá khởi điểm: 24.945 USD, số chỗ ngồi tối đa: 7)

10. Nissan Rogue 2020 (giá khởi điểm: 25.300 USD, số chỗ ngồi tối đa: 5)

10. Nissan Rogue 2020 (giá khởi điểm: 25.300 USD, số chỗ ngồi tối đa: 5)

Kim Trọng