Top 10 xe hơi Nhật Bản tốt nhất năm 2020: Nhiều mẫu xe có mặt tại Việt Nam

24/09/2020 10:00

Trang US News vừa bầu chọn ra 10 xe hơi Nhật Bản tốt nhất năm 2020 dựa trên các tiêu chí như độ tin cậy khách hàng, nội thất và hiệu suất...

1. Honda Fit - Honda Jazz 2020 (điểm số: 8,8/10, giá khởi điểm: 16.190 USD)

1. Honda Fit - Honda Jazz 2020 (điểm số: 8,8/10, giá khởi điểm: 16.190 USD)

2. Honda Civic 2020 (điểm số: 8,5/10, giá khởi điểm: 19.850 USD)

2. Honda Civic 2020 (điểm số: 8,5/10, giá khởi điểm: 19.850 USD)

3. Mazda3 2020 (điểm số: 8,5/10, giá khởi điểm: 21.500 USD)

3. Mazda3 2020 (điểm số: 8,5/10, giá khởi điểm: 21.500 USD)

4. Toyota Camry 2020 (điểm số: 8,5/10, giá khởi điểm: 24.425 USD)

4. Toyota Camry 2020 (điểm số: 8,5/10, giá khởi điểm: 24.425 USD)

5. Mazda MX-5 Miata 2020 (điểm số: 8,4/10, giá khởi điểm: 26.580 USD)

5. Mazda MX-5 Miata 2020 (điểm số: 8,4/10, giá khởi điểm: 26.580 USD)

6. Honda Accord 2020 (điểm số: 8,3/10, giá khởi điểm: 24.020 USD)

6. Honda Accord 2020 (điểm số: 8,3/10, giá khởi điểm: 24.020 USD)

7. Toyota Avalon 2020 (điểm số: 8,3/10, giá khởi điểm: 35.875 USD)

7. Toyota Avalon 2020 (điểm số: 8,3/10, giá khởi điểm: 35.875 USD)

8. Mazda6 2020 (điểm số: 8,2/10, giá khởi điểm: 24.100 USD)

8. Mazda6 2020 (điểm số: 8,2/10, giá khởi điểm: 24.100 USD)

9. Toyota Corolla 2020 (điểm số: 8/10, giá khởi điểm: 19.600 USD)

9. Toyota Corolla 2020 (điểm số: 8/10, giá khởi điểm: 19.600 USD)

10. Honda Insight 2021 (điểm số: 8/10, giá khởi điểm: 22.930 USD)

10. Honda Insight 2021 (điểm số: 8/10, giá khởi điểm: 22.930 USD)

Kim Trọng