Top 10 xe hơi tiết kiệm nhiên liệu nhất thế giới năm 2021

27/11/2021 07:30

Trang US News vừa công bố danh sách 10 xe hơi tiết kiệm nhiên liệu nhất năm 2021 để khách hàng tham khảo.

1. Hyundai Ioniq 2022 (mức tiêu hao nhiên liệu ở đường hỗn hợp: 3,99 lít/100 km)

1. Hyundai Ioniq 2022 (mức tiêu hao nhiên liệu ở đường hỗn hợp: 3,99 lít/100 km)

2. Toyota Prius 2022 (mức tiêu hao nhiên liệu ở đường hỗn hợp: 4,2 lít/100 km)

2. Toyota Prius 2022 (mức tiêu hao nhiên liệu ở đường hỗn hợp: 4,2 lít/100 km)

3. Hyundai Elantra Hybrid 2022 (mức tiêu hao nhiên liệu ở đường hỗn hợp: 4,36 lít/100 km)

3. Hyundai Elantra Hybrid 2022 (mức tiêu hao nhiên liệu ở đường hỗn hợp: 4,36 lít/100 km)

4. Honda Insight 2022 (mức tiêu hao nhiên liệu ở đường hỗn hợp: 4,52 lít/100 km)

4. Honda Insight 2022 (mức tiêu hao nhiên liệu ở đường hỗn hợp: 4,52 lít/100 km)

5. Toyota Camry Hybrid 2022 (mức tiêu hao nhiên liệu ở đường hỗn hợp: 4,52 lít/100 km)

5. Toyota Camry Hybrid 2022 (mức tiêu hao nhiên liệu ở đường hỗn hợp: 4,52 lít/100 km)

6. Hyundai Sonata Hybrid 2022 (mức tiêu hao nhiên liệu ở đường hỗn hợp: 4,52 lít/100 km)

6. Hyundai Sonata Hybrid 2022 (mức tiêu hao nhiên liệu ở đường hỗn hợp: 4,52 lít/100 km)

7. Kia Niro 2021 (mức tiêu hao nhiên liệu ở đường hỗn hợp: 4,7 lít/100 km)

7. Kia Niro 2021 (mức tiêu hao nhiên liệu ở đường hỗn hợp: 4,7 lít/100 km)

8. Honda Accord Hybrid 2021 (mức tiêu hao nhiên liệu ở đường hỗn hợp: 4,9 lít/100 km)

8. Honda Accord Hybrid 2021 (mức tiêu hao nhiên liệu ở đường hỗn hợp: 4,9 lít/100 km)

9. Lexus ES Hybrid 2021 (mức tiêu hao nhiên liệu ở đường hỗn hợp: 5,35 lít/100 km)

9. Lexus ES Hybrid 2021 (mức tiêu hao nhiên liệu ở đường hỗn hợp: 5,35 lít/100 km)

10. Toyota Avalon Hybrid 2021 (mức tiêu hao nhiên liệu ở đường hỗn hợp: 5,35 lít/100 km)

10. Toyota Avalon Hybrid 2021 (mức tiêu hao nhiên liệu ở đường hỗn hợp: 5,35 lít/100 km)

Kim Trọng