Top 10 xe ô tô có tuổi thọ lâu đời nhất lịch sử thế giới

24/01/2023 07:30

Tạp chí Hot Cars đã liệt kê ra danh sách 10 mẫu xe ô tô có tuổi thọ lâu đời nhất thế giới hiện nay, đứng đầu là Chevrolet Suburban.

1. Chevrolet Suburban (lần đầu ra mắt năm 1935)

1. Chevrolet Suburban (lần đầu ra mắt năm 1935)

2. Volkswagen Transporter (lần đầu ra mắt năm 1947)

2. Volkswagen Transporter (lần đầu ra mắt năm 1947)

3. Ford F-Series (lần đầu ra mắt năm 1948)

3. Ford F-Series (lần đầu ra mắt năm 1948)

4. Toyota Land Cruiser (lần đầu ra mắt năm 1951)

4. Toyota Land Cruiser (lần đầu ra mắt năm 1951)

5. Chevrolet Corvette (lần đầu ra mắt năm 1953)

5. Chevrolet Corvette (lần đầu ra mắt năm 1953)

6. Fiat 500 (lần đầu ra mắt năm 1957)

6. Fiat 500 (lần đầu ra mắt năm 1957)

7. Porsche 911 (lần đầu ra mắt năm 1963)

7. Porsche 911 (lần đầu ra mắt năm 1963)

8. Ford Mustang (lần đầu ra mắt năm 1964)

8. Ford Mustang (lần đầu ra mắt năm 1964)

9. Toyota Corolla (lần đầu ra mắt năm 1966)

9. Toyota Corolla (lần đầu ra mắt năm 1966)

10. Chevrolet Camaro (lần đầu ra mắt năm 1967)

10. Chevrolet Camaro (lần đầu ra mắt năm 1967)

Kim Trọng