Top 10 xe sedan hạng sang tốt nhất thế giới năm 2021

24/07/2021 14:00

Tạp chí Hot Cars đã bầu chọn rao 10 xe sedan hạng sang tốt nhất dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau.

1. Mercedes-Maybach S-Class 2021 (giá khởi điểm: 184.900 USD)

1. Mercedes-Maybach S-Class 2021 (giá khởi điểm: 184.900 USD)

2. Rolls-Royce Phantom 2021 (giá khởi điểm: 508.400 USD)

2. Rolls-Royce Phantom 2021 (giá khởi điểm: 508.400 USD)

3. Mercedes-Benz S-Class 2021 (giá khởi điểm: 109.800 USD)

3. Mercedes-Benz S-Class 2021 (giá khởi điểm: 109.800 USD)

4. Audi A8 2021 (giá khởi điểm: 86.500 USD)

4. Audi A8 2021 (giá khởi điểm: 86.500 USD)

5. Genesis G90 2021 (giá khởi điểm: 72.950 USD)

5. Genesis G90 2021 (giá khởi điểm: 72.950 USD)

6. Bentley Flying Spur 2021 (giá khởi điểm: 198.725 USD)

6. Bentley Flying Spur 2021 (giá khởi điểm: 198.725 USD)

7. BMW 7-Series 2021 (giá khởi điểm: 86.800 USD)

7. BMW 7-Series 2021 (giá khởi điểm: 86.800 USD)

8. Volvo S90 2021 (giá khởi điểm: 52.245 USD)

8. Volvo S90 2021 (giá khởi điểm: 52.245 USD)

9. Lexus LS 2021 (giá khởi điểm: 76.000 USD)

9. Lexus LS 2021 (giá khởi điểm: 76.000 USD)

10. Maserati Quattroporte Trofeo 2021 (giá khởi điểm: 142.890 USD)

10. Maserati Quattroporte Trofeo 2021 (giá khởi điểm: 142.890 USD)

Kim Trọng