Top 10 xe thể thao Honda có tốc độ nhanh nhất lịch sử

09/08/2022 13:30

Tạp chí Hot Cars vừa công bố danh sách 10 mẫu xe thể thao Honda nhanh nhất trong lịch sử thế giới.

1. Honda NSX Type S (vận tốc tối đa: 307 km/h)

1. Honda NSX Type S (vận tốc tối đa: 307 km/h)

2. Honda NSX Type R (vận tốc tối đa: 282 km/h)

2. Honda NSX Type R (vận tốc tối đa: 282 km/h)

3. Honda Civic Type R (vận tốc tối đa: 272 km/h)

3. Honda Civic Type R (vận tốc tối đa: 272 km/h)

4. Honda NSX NA (vận tốc tối đa: 270 km/h)

4. Honda NSX NA (vận tốc tối đa: 270 km/h)

5. Honda S2000 CR (vận tốc tối đa: 257 km/h)

5. Honda S2000 CR (vận tốc tối đa: 257 km/h)

6. Honda S2000 (vận tốc tối đa: 241 km/h)

6. Honda S2000 (vận tốc tối đa: 241 km/h)

7. Honda Integra Type R (vận tốc tối đa: 238 km/h)

7. Honda Integra Type R (vận tốc tối đa: 238 km/h)

8. Honda Accord Euro R (vận tốc tối đa: 233 km/h)

8. Honda Accord Euro R (vận tốc tối đa: 233 km/h)

9. Honda Prelude VTEC (vận tốc tối đa: 229 km/h)

9. Honda Prelude VTEC (vận tốc tối đa: 229 km/h)

10. Honda Civic Si (vận tốc tối đa: 220 km/h)

10. Honda Civic Si (vận tốc tối đa: 220 km/h)

Kim Trọng