Top 10 xe thể thao Nhật Bản mạnh nhất trong lịch sử

23/10/2021 08:00

Nissan GT-R Nismo, Acura NSX Type S, Toyota GT-One chính là 3 mẫu xe thể thao của các thương hiệu Nhật Bản mạnh nhất từ trước đến nay.

1. Nissan GT-R Nismo (công suất tối đa: 600 mã lực)

1. Nissan GT-R Nismo (công suất tối đa: 600 mã lực)

2. Acura NSX Type S (công suất tối đa: 600 mã lực)

2. Acura NSX Type S (công suất tối đa: 600 mã lực)

3. Toyota GT-One (công suất tối đa: 600 mã lực)

3. Toyota GT-One (công suất tối đa: 600 mã lực)

4. Lexus LFA Nurburgring Edition (công suất tối đa: 563 mã lực)

4. Lexus LFA Nurburgring Edition (công suất tối đa: 563 mã lực)

5. Nissan R390 (công suất tối đa: 550 mã lực)

5. Nissan R390 (công suất tối đa: 550 mã lực)

6. Tommykaira ZZII (công suất tối đa: 542 mã lực)

6. Tommykaira ZZII (công suất tối đa: 542 mã lực)

7. Nissan Skyline GT-R Z-Tune (công suất tối đa: 493 mã lực)

7. Nissan Skyline GT-R Z-Tune (công suất tối đa: 493 mã lực)

8. Lexus RC F (công suất tối đa: 475 mã lực)

8. Lexus RC F (công suất tối đa: 475 mã lực)

9. Mitsubishi Lancer Evolution X FQ-440 MR (công suất tối đa: 440 mã lực)

9. Mitsubishi Lancer Evolution X FQ-440 MR (công suất tối đa: 440 mã lực)

10. Yamaha OX99-11 (công suất tối đa: 400 mã lực)

10. Yamaha OX99-11 (công suất tối đa: 400 mã lực)

Kim Trọng