Top 10 xe Toyota tốt nhất năm 2020: Camry đầu bảng

18/12/2020 09:00

Dưới đây là danh sách 10 mẫu xe Toyota tốt nhất trên thị trường thế giới hiện nay do trang US News bầu chọn dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau.

1. Toyota Camry Hybrid 2020 (điểm tổng thể: 8,7/10, giá khởi điểm: 28.430 USD)

1. Toyota Camry Hybrid 2020 (điểm tổng thể: 8,7/10, giá khởi điểm: 28.430 USD)

2. Toyota Camry 2020 (điểm tổng thể: 8,5/10, giá khởi điểm: 24.425 USD)

2. Toyota Camry 2020 (điểm tổng thể: 8,5/10, giá khởi điểm: 24.425 USD)

3. Toyota Supra 2021 (điểm tổng thể: 8,4/10, giá khởi điểm: 42.990 USD)

3. Toyota Supra 2021 (điểm tổng thể: 8,4/10, giá khởi điểm: 42.990 USD)

4. Toyota RAV4 Hybrid 2020 (điểm tổng thể: 8,4/10, giá khởi điểm: 28.350 USD)

4. Toyota RAV4 Hybrid 2020 (điểm tổng thể: 8,4/10, giá khởi điểm: 28.350 USD)

5. Toyota Avalon 2020 (điểm tổng thể: 8,3/10, giá khởi điểm: 35.875 USD)

5. Toyota Avalon 2020 (điểm tổng thể: 8,3/10, giá khởi điểm: 35.875 USD)

6. Toyota Avalon Hybrid 2020 (điểm tổng thể: 8,3/10, giá khởi điểm: 37.000 USD)

6. Toyota Avalon Hybrid 2020 (điểm tổng thể: 8,3/10, giá khởi điểm: 37.000 USD)

7. Toyota Highlander Hybrid 2020 (điểm tổng thể: 8,2/10, giá khởi điểm: 38.200 USD)

7. Toyota Highlander Hybrid 2020 (điểm tổng thể: 8,2/10, giá khởi điểm: 38.200 USD)

8. Toyota Corolla Hybrid 2020 (điểm tổng thể: 8,1/10, giá khởi điểm: 23.100 USD)

8. Toyota Corolla Hybrid 2020 (điểm tổng thể: 8,1/10, giá khởi điểm: 23.100 USD)

9. Toyota RAV4 2020 (điểm tổng thể: 8,1/10, giá khởi điểm: 25.950 USD)

9. Toyota RAV4 2020 (điểm tổng thể: 8,1/10, giá khởi điểm: 25.950 USD)

10. Toyota Corolla 2020 (điểm tổng thể: 8/10, giá khởi điểm: 19.600 USD)

10. Toyota Corolla 2020 (điểm tổng thể: 8/10, giá khởi điểm: 19.600 USD)

Kim Trọng