Top 10 xe Triumph đáng mua nhất trong năm 2020

31/12/2019 08:30

Dưới đây là danh sách 10 mẫu xe Triumph đáng quan tâm nhất trong năm 2020 do Auto Moto Show bầu chọn.

1. Triumph Bonneville Bobber Black 2020 (giá: 11.950 USD)

1. Triumph Bonneville Bobber Black 2020 (giá: 11.950 USD)

2. Triumph Street Scrambler 2020 (giá: 11.000 USD)

2. Triumph Street Scrambler 2020 (giá: 11.000 USD)

3. Triumph Speed Twin 2020 (giá: 9.300 USD)

3. Triumph Speed Twin 2020 (giá: 9.300 USD)

4. Triumph Bonneville T100 Black 2020 (giá: 10.450 USD)

4. Triumph Bonneville T100 Black 2020 (giá: 10.450 USD)

5. Triumph Street Twin 2020 (giá: 10.059 USD)

5. Triumph Street Twin 2020 (giá: 10.059 USD)

6. Triumph Bonneville T100 Bud Ekins 2020 (giá: 12.159 USD)

6. Triumph Bonneville T100 Bud Ekins 2020 (giá: 12.159 USD)

7. Triumph Boneville T120 Bud Ekins 2020 (giá: 14.370 USD)

7. Triumph Boneville T120 Bud Ekins 2020 (giá: 14.370 USD)

8. Triumph Bonneville T120 2020 (giá: 11.850 USD)

8. Triumph Bonneville T120 2020 (giá: 11.850 USD)

9. Triumph Scrambler 1200 XC 2020 (giá: 15.475 USD)

9. Triumph Scrambler 1200 XC 2020 (giá: 15.475 USD)

10. Triumph Scrambler 1200 XE 2020 (giá: 15.400 USD)

10. Triumph Scrambler 1200 XE 2020 (giá: 15.400 USD)

Bá Nam