Top 15 mô tô có giá dưới 100 triệu tại Việt Nam

27/09/2019 08:30

Dưới đây là Top 15 mẫu xe mô tô có giá rẻ dưới 100 triệu đang được bán tại Việt Nam hiện nay.

1. KTM Duke 200 (79,9 triệu đồng)

1. KTM Duke 200 (79,9 triệu đồng)

2. Yamaha FZ150i (79 triệu đồng)

2. Yamaha FZ150i (79 triệu đồng)

3. Yamaha R15 (78 triệu đồng)

3. Yamaha R15 (78 triệu đồng)

4. Yamaha MT-15 (78 triệu đồng)

4. Yamaha MT-15 (78 triệu đồng)

5. Suzuki GSX-R150 (74,99 triệu đồng)

5. Suzuki GSX-R150 (74,99 triệu đồng)

6. Yamaha TFX 150 (72,9 triệu đồng)

6. Yamaha TFX 150 (72,9 triệu đồng)

7. Kawasaki W175 (69 triệu đồng)

7. Kawasaki W175 (69 triệu đồng)

8. Suzuki GSX-S150 (68,9 triệu đồng)

8. Suzuki GSX-S150 (68,9 triệu đồng)

9. Suzuki GSX150 - BANDIT (68,9 triệu đồng)

9. Suzuki GSX150 - BANDIT (68,9 triệu đồng)

10. Suzuki GZ150 - A (63,99 triệu đồng)

10. Suzuki GZ150 - A (63,99 triệu đồng)

11. BRIXTON SCRAMBLER 150 (56,8 triệu đồng)

11. BRIXTON SCRAMBLER 150 (56,8 triệu đồng)

12. Honda MSX 125 (50 triệu đồng)

12. Honda MSX 125 (50 triệu đồng)

13. Benelli TNT 125 (39,9 triệu đồng)

13. Benelli TNT 125 (39,9 triệu đồng)

14. SYM Husky 125 (31,9 triệu đồng)

14. SYM Husky 125 (31,9 triệu đồng)

15. Suzuki GD110 (28,49 triệu đồng)

15. Suzuki GD110 (28,49 triệu đồng)

Bá Nam