Volkswagen đáp trả vụ xe hơi 14 triệu đồng

08/09/2015 18:24

Về xe 14 triệu đồng, Volkswagen không phản ứng bằng thông cáo báo chí, mà chứng minh qua hành động cụ thể.

Minh Quang