Thứ Ba, 16/07/2019 19:21:21 Hotline: 0901 514 799

Bi hài chuyện lưu trữ “con giống”

Tâm lý chung của người đàn ông đều không muốn bất kỳ ai biết “mình không có tinh trùng”, điều đó đồng nghĩa với “thiếu bản lĩnh đàn ông”.