Xe từ Thái Lan quay trở lại áp đảo lượng xe nhập khẩu

23/06/2018 11:00

Lượng xe nhập khẩu đã tăng trở lại, riêng xe Thái Lan đã chiếm tới hơn 96% số xe nhập về nước.

xe từ thái lan quay trở lại áp đảo lượng xe nhập khẩu

Ô tô nhập khẩu đã tăng trở lại, chiếm phần lớn tiếp tục là xe từ Thái Lan - Ảnh H.C

Theo báo cáo sơ bộ của Tổng cục Hải quan, lượng ô tô nhập khẩu đã tăng mạnh trở lại chỉ sau 1 tuần sụt giảm. Cụ thể, đã có hơn 1,4 ​nghìn chiếc đăng ký, với tổng trị giá đạt gần 30 triệu USD. Trong khi đó, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu được Tổng cục Hải quan ghi nhận trong tuần trước (từ ngày 8/6/2018 đến ngày 14/6/2018) chỉ là 162 chiếc với tổng trị giá là hơn 6,4 triệu USD.

Trong tuần qua, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam có tới hơn 96% xe xuất xứ từ Thái Lan. Ô tô được đăng ký tờ khai nhập khẩu trong tuần chủ yếu xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống; tiếp theo là xe ô tô tải và xe ô tô loại khác (xe chuyên dụng các loại), đồng thời vẫn tiếp tục không có xe ô tô trên 9 chỗ ngồi nhập khẩu.

Trong tuần này, có 557 chiếc xe ô tô con dưới 9 chỗ được làm đăng ký nhập khẩu vào Việt Nam với trị giá đạt 10,6 triệu USD, chiếm 38,9% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu. Trong đó, 99% số xe này được đăng ký tờ khai nhập khẩu chủ yếu ở cửa khẩu khu vực cảng thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng lần lượt 304 xe và 250 xe.

 Xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống được đăng ký nhập khẩu trong tuần chủ yếu là xe xuất xứ từ Thái Lan với 542 chiếc, chiếm 97% tổng lượng xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống. Tuần này là tuần thứ hai liên tiếp không có xe tô dưới 9 chỗ xuất xứ Trung Quốc đăng ký nhập khẩu.

Bảng: Thống kê sơ bộ ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký nhập khẩu với cơ quan Hải quan trong tuần (từ ngày 15/6/2018 đến ngày 21/6/2018)

Chỉ tiêu

Lượng

(Chiếc)

Trị giá

(USD)

Tỷ trọng *

Lượng (%)

Trị giá (%)

Ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống

557

10.644.754

38,9

35,6

Ô tô tải

857

15.856.394

59,9

53,1

Ô tô loại khác

17

3.371.514

1,2

11,3

Tổng cộng

1.431

29.872.662

100,0

100,0

(Ghi chú:* Tỷ trọng là tỷ trọng nhập khẩu từng loại ô tô trong tổng số ô tô nguyên chiếc các loại)

Hoàng Cường