Xem chiếc Mercedes-Benz 200 W110 từng của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu

Chủ Nhật, 04/09/2016 09:05

Mercedes-Benz 200 W110 sản xuất tại Cộng hòa Liên bang Đức đã từng là phương tiện di chuyển của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu.

xem chiếc mercedes-benz 200 w110 từng của tổng thống nguyễn văn thiệu
Mercedes-Benz 200 W110 từng là phương tiện của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu

Xe Mercedes-Benz 200 W110 được sản xuất tại Cộng hòa Liên bang Đức vào thập kỷ 60, là một trong trong những chiếc xe mà Tổng thống chế độ Sài Gòn Nguyễn Văn Thiệu đã sử dụng.

Chiếc xe là chiến lợi phẩm của Trung đoàn 48, Sư đoàn 390, Quân đoàn I, quân Giải phóng khi đánh vào căn cứ Bộ Tổng tham mưu quân đội Việt Nam Cộng hòa lúc 9 giờ 10 ngày 30/4/1975. Hiện vật đang được trưng bày tại Dinh Độc lập lần đầu tiên vào ngày 30/4/1995, nhân dịp lễ kỷ niệm 20 năm thành lập miền Nam giải phóng.

Hình ảnh chiếc xe Mercedes-Benz của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu:

xem chiếc mercedes-benz 200 w110 từng của tổng thống nguyễn văn thiệu

xem chiếc mercedes-benz 200 w110 từng của tổng thống nguyễn văn thiệu

xem chiếc mercedes-benz 200 w110 từng của tổng thống nguyễn văn thiệu

xem chiếc mercedes-benz 200 w110 từng của tổng thống nguyễn văn thiệu

xem chiếc mercedes-benz 200 w110 từng của tổng thống nguyễn văn thiệu

xem chiếc mercedes-benz 200 w110 từng của tổng thống nguyễn văn thiệu

xem chiếc mercedes-benz 200 w110 từng của tổng thống nguyễn văn thiệu

xem chiếc mercedes-benz 200 w110 từng của tổng thống nguyễn văn thiệu

xem chiếc mercedes-benz 200 w110 từng của tổng thống nguyễn văn thiệu

xem chiếc mercedes-benz 200 w110 từng của tổng thống nguyễn văn thiệu

xem chiếc mercedes-benz 200 w110 từng của tổng thống nguyễn văn thiệu

xem chiếc mercedes-benz 200 w110 từng của tổng thống nguyễn văn thiệu

xem chiếc mercedes-benz 200 w110 từng của tổng thống nguyễn văn thiệu

xem chiếc mercedes-benz 200 w110 từng của tổng thống nguyễn văn thiệu

xem chiếc mercedes-benz 200 w110 từng của tổng thống nguyễn văn thiệu

xem chiếc mercedes-benz 200 w110 từng của tổng thống nguyễn văn thiệu

xem chiếc mercedes-benz 200 w110 từng của tổng thống nguyễn văn thiệu

Linh Linh
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Đừng bỏ lỡ
Dù chưa công bố giá bán do chỉ được nhập khẩu để thăm dò thị trường nhưng mẫu xe điện Ioniq 5 đã làm nhiều người bất ngờ về thiết kế, công nghệ.