Xử lý nghiêm vi phạm về nhập ô tô theo diện ưu đãi

07/02/2018 09:18

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu tăng cường quản lý việc tạm nhập ôtô thuộc diện được hưởng ưu đãi, miễn trừ.

xử lý nghiêm vi phạm về nhập ô tô theo diện ưu đãi

Ảnh minh họa

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các Bộ: Tài chính, Ngoại giao, Công an, Giao thông vận tải theo chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ, có biện pháp tăng cường quản lý việc tạm nhập xe ô tô của các đối tượng được hưởng ưu đãi, miễn trừ.

Phó Thủ tướng yêu cầu phải xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; đề xuất việc sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành để tăng cường quản lý nhà nước và phù hợp với yêu cầu thực tế.

Ngọc Anh