Tin tức, hình ảnh, video về bao cao ban hang

"Loạn" họp và báo cáo

08:22 | 15/09/2017
Lý do phải họp, phải nói rất thiên hình vạn trạng. Còn 2 triệu báo cáo trong năm nặng về sao chép, hình...
Đừng bỏ lỡ