Toyota Land Cruiser LC300 đã nhận được đánh giá an toàn rất tích cực từ ANCAP, đạt 5 sao.