Bảng giá xe máy Piaggio tháng 1/2019: Thêm Vespa Sprint Notte

04/01/2019 15:00

Trong tháng 1/2019, Piaggio Việt Nam vừa giới thiệu ra thị trường Vespa Sprint Notte và GTS Notte với mức giá từ 78,5 triệu đồng.

Theo khảo sát, tại một số đại lý Piaggio trong những ngày đầu tiên của tháng 1/2019, giá các mẫu xe không có nhiều biến động. Đáng chú ý, Piaggio Việt Nam vừa giới thiệu ra thị trường Vespa Sprint Notte và GTS Notte với mức giá từ 78,5 triệu đồng. Mẫu xe Piaggio Medley phiên bản 2016 không còn xuất hiện trên trang chủ của hãng.

Dưới đây là bảng tổng hợp chi tiết giá các mẫu xe Piaggio:

Bảng giá xe Piaggio tháng 1/2019( ĐVT: triệu đồng)

Giá xe Piaggio Zip

Giá đề xuất

Giá đại lý

Chênh Lệch 

Piaggio Zip 100

36 36 +0

Giá xe Piaggio Fly

Giá đề xuất

Giá đại lý

Chênh Lệch

Piaggio Fly 125

41,9 41,5 -0,4

Giá xe Piaggio Liberty

Giá đề xuất

Giá đại lý

Chênh Lệch

Liberty ABS 125

55,5 55,5 +0

Liberty S ABS 125

56,5 56,5 +0

Liberty ABS 125 E3

57,5 57,5 +0

Liberty S ABS 125 E3

58,5 58,5 +0

Giá xe Piaggio Medley

Giá đề xuất

Giá đại lý

Chênh Lệch

Medley 125 ABS i-Get

71,5 71,5 +0

Medley 125 SE 2018

73,5 73,5 +0

Medley 125 ABS 2018

72,5 72,5 +0

Medley 125 S ABS 2018

73,5 73,5 +0

Medley 150 ABS S i-Get

86 86 +0

Medley 150 ABS S 2018

87,9 88 +0,1

Giá xe Vespa LX

Giá đề xuất

Giá đại lý

Chênh Lệch

Vespa LX iGet

67,9 67,9 +0

Vespa LX 3V i.e

66,9 67 +0,1

Giá xe Vespa Primavera

Giá đề xuất

Giá đại lý

Chênh Lệch

Vespa Primavera 125 3V i.e

68,8 68,8 +0

Vespa Primavera 125 iGet

70,9 71 +0,1

Vespa Primavera 125 iGet  ABS

74,5 74,5 +0

Giá xe Vespa Sprint

Giá đề xuất

Giá đại lý

Chênh Lệch

Vespa Sprint ABS 2018

75,5 75,5 +0

Vespa Sprint 2018 Carbon

76,5 76,5 +0

Vespa Sprint ABS 125 bản đặc biệt

80 80 +0

Giá xe Vespa GTS

Giá đề xuất

Giá đại lý

Chênh Lệch

Vespa GTS Super 125 ABS

93,9 94 +0,1

Vespa GTS 300 ABS

129 129 +0

Vespa 946

405 405 +0

 

Nam Bá