Bộ GTVT: Phải tái xuất xe không đạt tiêu chuẩn khí thải trước 31/12/2017

Thứ Sáu, 07/04/2017 12:02

Từ ngày 1/1/2018, tất cả các loại xe sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu mới phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 4.

bộ gtvt: phải tái xuất xe không đạt tiêu chuẩn khí thải trước 31/12/2017

Bộ GTVT chỉ đạo Cục Đăng kiểm và các doanh nghiệp ô tô Việt Nam về vấn đề tiêu chuẩn khí thải

Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam và đề nghị các doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất lắp ráp ô tô triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn khí thải.

Theo đó, căn cứ kết luận của Thủ tướng Chính phủ về lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải ô tô, xe máy theo quy định tại Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg (Thông báo số 126/TB-VPCP ngày 10/3/2017 của Văn phòng Chính phủ); Căn cứ Công văn số 436/TTg-CN ngày 28/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải theo quy định tại Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg, Bộ GTVT yêu cầu:

Đối với các doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất lắp ráp ô tô: Khẩn trương rà soát, hoàn thiện kế hoạch nhập khẩu, sản xuất ô tô sử dụng nhiên liệu diezen bảo đảm việc hoàn thành các thủ tục hải quan, đăng kiểm và đưa ra thị trường trước ngày 31/12/217, trong đó nêu rõ: số lượng nhập khẩu, sản xuất và lắp ráp ô tô sử dụng nhiên liệu diezen theo từng kiểu loại đến hết ngày 31/3/2017; dự kiến số lượng nhập khẩu, sản xuất lắp ráp, đưa ra thị trường ô tô sử dụng nhiên liệu diezen theo từng kiểu loại trong từng tháng từ tháng 4/2017 đến hết tháng 12/2017.

Văn bản của Bộ GTVT cũng yêu cầu các doanh nghiệp có văn bản cam kết thực hiện tái xuất hoặc xuất khẩu ô tô sử dụng nhiên liệu diezen không hoàn thành các thủ tục hải quan, đăng kiểm và đưa ra thị trường trước ngày 31/12/2017 kèm bản kế hoạch nêu trên và gửi Bộ GTVT trước ngày 15/4/2017, qua Vụ Môi trường (Bộ GTVT).

Đối Cục Đăng kiểm Việt Nam, khẩn trương tổ chức thực hiện thủ tục đăng kiểm cho các doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất lắp ráp ô tô sử dụng nhiên liệu diezen theo quy định.

Bên cạnh đó, đối chiếu kế hoạch nhập khẩu, sản xuất ô tô sử dụng nhiên liệu diezen của từng doanh nghiệp để tổng hợp, báo cáo Bộ trước ngày 30 hàng tháng kết quả đăng kiểm, đưa ra thị trường ô tô sử dụng nhiên liệu diezen của từng doanh nghiệp theo từng kiểu loại xe và đề xuất, kiến nghị kịp thời giải pháp bảo đảm sự tuân thủ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với Vụ Môi trường: Tổng hợp, thông báo kế hoạch nhập khẩu, sản xuất ô tô sử dụng nhiên liệu diezen của các doanh nghiệp tới Cục Đăng kiểm Việt Nam để đối chiếu, tổ chức công tác đăng kiểm.

Cùng với đó, chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan giám sát việc thực hiện của các doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất lắp ráp ô tô sử dụng nhiên liệu diezen; theo dõi, đôn đốc và hàng tháng tổng hợp, kịp thời báo cáo Bộ kết quả thự hiện, các vướng mắc, phát sinh, đề xuất giải pháp xử lý, bảo đảm từ ngày 1/1/2018 tất cả các loại xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 4 theo đúng quy định tại Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg.

Xem thêm video:

Tùng Lê
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Đừng bỏ lỡ
Mitsubishi Xpander 2022 vừa ra mắt tại Việt Nam có 3 phiên bản, đều sử dụng số tự động và có giá từ 588 - 688 triệu đồng.