Infographic: Bảng xếp hạng ô tô tiết kiệm nhiên liệu nhất tại Việt Nam

08/03/2022 08:20

Bảng xếp hạng ô tô tiết kiệm nhiên liệu dưới đây dựa trên dữ liệu do Cục Đăng kiểm Việt Nam công bố.

Thanh Tùng