Lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy cao nhất là 4 triệu đồng

Thứ Năm, 20/10/2016 09:05

Từ ngày 1/1/2017, lệ phí đăng ký, cấp mới kèm theo biển số đối với xe máy cao nhất là 4 triệu đồng.

lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy cao nhất là 4 triệu đồng
Từ ngày 1/1/2017, lệ phí đăng ký, cấp mới kèm theo biển số đối với xe máy cao nhất là 4 triệu đồng

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông.Theo đó, mức thu lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông được thực hiện theo biểu mức thu như sau:

lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy cao nhất là 4 triệu đồng
Nguồn: Dân Trí

Trong đó, khu vực I gồm thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; khu vực II gồm các thành phố trực thuộc trung ương (trừ thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh), các thành phố trực thuộc tỉnh và các thị xã; khu vực III gồm các khu vực khác ngoài khu vực I và khu vực II nêu trên.Nguồn tiền lệ phí thu được sẽ được tổ chức thu nộp 100% vào ngân sách Nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2017 và thay thế Thông tư số 127/2013/TT-BTC ngày 6/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và Thông tư số 53/2015/TT-BTC ngày 21/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 127/2013/TT-BTC.

Từ 1/1/2015, sẽ có 4 loại phí, lệ phí liên quan đến phương tiện giao thông và danh lam thắng cảnh...
P.V (Tổng hợp)
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Đừng bỏ lỡ
Nhiều chủ xe nổi giận khi bị xe container tăng ga đâm hàng loạt xe phía trước, không có dấu hiệu dừng lại.