Mở rộng đối tượng cấp Giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại ô tô

13/12/2017 10:35

Nhóm công tác Ôtô - Xe máy cho rằng một số quy định tại Nghị định 116/2017 gây ảnh hưởng đến doanh nghiệp ôtô.

Cụ thể: Điểm a, Khoản 2, Điều 6, Nghị định 116 quy định: “Đối với ô tô chưa sử dụng, doanh nghiệp nhập khẩu ô tô phải cung cấp cho cơ quan quản lý chất lượng bản sao Giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại ô tô nhập khẩu được cấp bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nước ngoài từ ngày 1/1/2018”. Do đó, Nhóm công tác cho rằng, đa số doanh nghiệp không thể tìm được giấy chứng nhận kiểu loại nước ngoài như tại Nghị định 116 do Chính phủ của mỗi quốc gia tiến hành thử nghiệm và chỉ cấp chứng nhận theo tiêu chuẩn của quốc gia đó cho các xe ô tô tiêu thụ trong nước. Còn các xe ô tô sản xuất để xuất khẩu không được cấp hoặc một số quốc gia không có Giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại cho toàn xe vì Chính phủ chỉ kiểm tra khí thải hoặc để nhà sản xuất tự chứng nhận. Do vậy, Nhóm công tác kiến nghị Bộ GTVT và Cục Đăng kiểm VN xem xét linh hoạt chấp thuận Giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại hoặc do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp hoặc do Cục Đăng kiểm VN kiểm tra và cấp.

Về vấn đề hạn chế xe cá nhân các hiệp hội nêu, Thứ trưởng Thọ cho biết, Chính phủ không hạn chế sản xuất phương tiện cá nhân. “Vấn đề hạn chế các phương tiện cá nhân có liên quan tới tổ chức giao thông của Việt Nam. Theo điều kiện từng khu vực, địa phương mà ở đó chính quyền sẽ có giải pháp hạn chế xe cá nhân để đảm bảo ATGT”, Thứ trưởng nói.

Trả lời các vấn đề nêu trên, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cho biết, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định số 116 quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô. Theo chức năng, Bộ GTVT cũng đang xây dựng Thông tư hướng dẫn.

Đối với quy định về giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại ô tô nhập khẩu, Thứ trưởng cho biết, Nghị định 116 không bắt buộc thủ tục này buộc phải do cơ quan nước sản xuất cấp. Do đó, Thông tư hướng dẫn cũng sẽ quy định theo hướng giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại do cơ quan tổ chức có thẩm quyền cấp, cơ quan phụ trách lĩnh vực xe cơ giới của nước ngoài cấp, cơ quan khác được Chính phủ cho phép ủy quyền theo các hiệp định quốc tế đã ký kết.

Về tài liệu đánh giá chất lượng ô tô và đề xuất Chính phủ chấp thuận doanh nghiệp lựa chọn Cục Đăng kiểm để cấp giấy đảm bảo an toàn chất lượng, Thứ trưởng cho biết sẽ báo cáo Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để xem xét. “Còn yêu cầu thử nghiệm từng lô xe nhập khẩu, đã có quy định trong Nghị định 116. Thông tư hướng dẫn cũng sẽ theo đúng nghị định. Khi thực hiện có vấn đề gì thì sẽ tiếp tục báo cáo”, Thứ trưởng trả lời và cho biết, đối với các xe ô tô nhập khẩu trước thời điểm ban hành Nghị định 116, trong Nghị định cũng đã quy định điều khoản chuyển tiếp.

Liên quan tới môi trường đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực vận tải và logistics, Thứ trưởng Lê Đình Thọ khẳng định, đến nay Chính phủ Việt Nam vẫn cho phép doanh nghiệp ngoài đầu tư 100% vốn vào lĩnh vực đầu tư xây lắp, xây dựng cảng biển. Riêng dịch vụ khai thác cảng biển thì theo quy định của pháp luật, tỷ lệ tham gia góp vốn là 49%. Chúng tôi cũng tham mưu cho Chính phủ trong quá trình đàm phán các điều khoản tham gia, hội nhập theo hướng mở hơn cho các nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực logistics và cảng biển Việt Nam.

Cao Sơn