Những mẫu xe SUV có khoảng sáng gầm cao nhất năm 2022

26/02/2022 07:30

Trang AutoGuide vừa công bố danh sách 10 xe SUV có khoảng sáng gầm lớn nhất năm 2022 theo từng phân khúc.

SUV subcompact: Jeep Renegade Trailhawk (khoảng sáng gầm: 220,98 mm)

SUV subcompact: Jeep Renegade Trailhawk (khoảng sáng gầm: 220,98 mm)

SUV cỡ nhỏ: Subaru Crosstrek (khoảng sáng gầm: 220,98 mm)

SUV cỡ nhỏ: Subaru Crosstrek (khoảng sáng gầm: 220,98 mm)

SUV cỡ trung: Jeep Grand Cherokee Trailhawk (khoảng sáng gầm: 220,98 mm)

SUV cỡ trung: Jeep Grand Cherokee Trailhawk (khoảng sáng gầm: 220,98 mm)

SUV cỡ lớn: Jeep Grand Cherokee L Summit Reserve (khoảng sáng gầm: 276,86 mm)

SUV cỡ lớn: Jeep Grand Cherokee L Summit Reserve (khoảng sáng gầm: 276,86 mm)

SUV địa hình: Ford Bronco Wildtrak 2 cửa (khoảng sáng gầm: 294,64 mm)

SUV địa hình: Ford Bronco Wildtrak 2 cửa (khoảng sáng gầm: 294,64 mm)

SUV subcompact hạng sang: Volvo XC40 (khoảng sáng gầm: 210,82 mm)

SUV subcompact hạng sang: Volvo XC40 (khoảng sáng gầm: 210,82 mm)

SUV hạng sang cỡ nhỏ: Infiniti QX50 (khoảng sáng gầm: 218,44 mm)

SUV hạng sang cỡ nhỏ: Infiniti QX50 (khoảng sáng gầm: 218,44 mm)

SUV hạng sang cỡ trung: Land Rover Discovery S P300 (khoảng sáng gầm: 281,94 mm)

SUV hạng sang cỡ trung: Land Rover Discovery S P300 (khoảng sáng gầm: 281,94 mm)

SUV hạng sang cỡ lớn: Rivian R1S (khoảng sáng gầm: 378,46 mm)

SUV hạng sang cỡ lớn: Rivian R1S (khoảng sáng gầm: 378,46 mm)

SUV địa hình hạng sang: Land Rover Defender (khoảng sáng gầm: 292,1 mm)

SUV địa hình hạng sang: Land Rover Defender (khoảng sáng gầm: 292,1 mm)

Kim Trọng