Royal Enfield Thunderbird đẹp hoàn hảo nhờ gói độ từ trang bị tàu chiến

30/09/2020 14:30

Một người phục vụ nhiều năm trong Hải quân Ấn Độ đã đặt hàng chiếc Royal Enfield Thunderbird và độ lại thiết kế theo phóng cách hải quân.

Một người phục vụ nhiều năm trong Hải quân Ấn Độ đã đặt hàng chiếc Royal Enfield Thunderbird này, nó đã được Eimor Customs độ lại đầy cuốn hút

Một người phục vụ nhiều năm trong Hải quân Ấn Độ đã đặt hàng chiếc Royal Enfield Thunderbird này, nó đã được Eimor Customs độ lại đầy cuốn hút

Rất nhiều chi tiết của xe đã được lấy từ các tàu và cuộc sống hải quân lênh đênh trên mặt biển

Rất nhiều chi tiết của xe đã được lấy từ các tàu và cuộc sống hải quân lênh đênh trên mặt biển

Tấm chắn bùn trước và yên ngồi có các chi tiết làm từ mỏ neo của tàu

Tấm chắn bùn trước và yên ngồi có các chi tiết làm từ mỏ neo của tàu

Cụm đồng hồ cũng được chỉnh sửa lại với các vòng tròn nhìn độc đáo. Bình xăng có dây đai lấy cảm hứng từ phù hiệu của Hải quân Ấn Độ

Cụm đồng hồ cũng được chỉnh sửa lại với các vòng tròn nhìn độc đáo. Bình xăng có dây đai lấy cảm hứng từ phù hiệu của Hải quân Ấn Độ

Yên ngồi màu nâu đặt trên khung gầm xe được lấy cảm hứng từ hình khối boong tàu

Yên ngồi màu nâu đặt trên khung gầm xe được lấy cảm hứng từ hình khối boong tàu

Các chi tiết khác như phụ kiện hình viên đạn, chỗ để chân, cần đạp... đều lấy cảm hứng từ chất nhà binh

Các chi tiết khác như phụ kiện hình viên đạn, chỗ để chân, cần đạp... đều lấy cảm hứng từ chất nhà binh

Nắp bình xăng được thiết kế và sơn lại giống như chiếc la bàn

Nắp bình xăng được thiết kế và sơn lại giống như chiếc la bàn

Ống xả nhìn giống như khẩu đại pháo trên thuyền

Ống xả nhìn giống như khẩu đại pháo trên thuyền

Ngoài các chỉnh sửa thì mẫu xe này vẫn giữ lại các thành phần như hệ thống treo và phanh. Màu sắc xe cũng rất độc đáo

Ngoài các chỉnh sửa thì mẫu xe này vẫn giữ lại các thành phần như hệ thống treo và phanh. Màu sắc xe cũng rất độc đáo

Một số hình ảnh đẹp khác về chiếc Royal Enfield Thunderbird được độ theo phong cách hải quân

Một số hình ảnh đẹp khác về chiếc Royal Enfield Thunderbird được độ theo phong cách hải quân

Kim Trọng