Tổng cục Thuế hướng dẫn tính thuế trước bạ ô tô, xe máy

Thứ Ba, 09/05/2017 15:00

Tổng cục Thuế vừa triển khai văn bản hướng dẫn việc tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy.

tổng cục thuế hướng dẫn tính thuế trước bạ ô tô, xe máy

Tổng cục Thuế vừa có văn bản hướng dẫn việc tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy

Theo văn bản số 397/TCT-TNCN cho biết, do thời gian qua có nhiều Cục thuế gửi văn bản nêu một số vướng mắc khi thực hiện Thông tư này, để giải quyết các vướng mắc phát sinh, Tổng cục Thuế hướng dẫn toàn ngành Thuế hiểu và thống nhất cách xử lý.

Theo đó, văn bản viện dẫn Điều 6 của Thông tư 304 hướng dẫn: Giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy được quy định tại bảng giá ban hành kèm theo thông tư này. Trường hợp giá chuyển nhượng ô tô, xe máy thực tế trên thị trường thấp hơn giá tính lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành thì giá tính lệ phí trước bạ là giá theo bảng giá do Bộ Tài chính ban hành đang có hiệu lực pháp luật.

Trường hợp tại thời điểm nộp đủ hồ sơ khai lệ phí trước bạ, giá chuyển nhượng thực tế ô tô, xe máy trên thị trường tăng 20% trở lên so với bảng giá hiện hành đang áp dụng, hoặc giá tính lệ phí trước bạ chưa được quy định trong bảng giá do Bộ Tài chính ban hành, cơ quan thuế căn cứ giá tính lệ phí trước bạ của các loại ô tô, xe máy đã có tại bảng giá để xác định giá tính lệ phí trước bạ theo quy định. Trường hợp các loại ô tô, xe máy chưa được quy định trong bảng giá do Bộ Tài chính ban hành, thì các cục thuế thông báo cho các chi cục thuế giá tính lệ phí trước bạ áp dụng thống nhất trên toàn địa bàn.

tổng cục thuế hướng dẫn tính thuế trước bạ ô tô, xe máy

Văn bản của Tổng cục Thuế hướng dẫn toàn ngành Thuế hiểu và thống nhất cách xử lý

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, thì giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy được quy định tại bảng giá kèm theo Thông tư 304/2016/TT-BTC. Trường hợp giá chuyển nhượng ô tô, xe máy thực tế trên thị trường tăng, nhưng chưa đến 20% so với giá lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành thì giá tính lệ phí trước bạ là giá theo bảng giá do Bộ Tài chính ban hành.

Trường hợp giá thị trường tăng 20% trở lên, thì chi cục thuế thực hiện áp dụng giá tính lệ phí trước bạ của các loại ô tô, xe máy đã có tại bảng giá để xác định giá tính lệ phí trước bạ. Ngoài ra văn bản này cũng hướng dẫn cách xác định mức lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy không được quy định kèm theo Thông tư 304/2016/TT-BTC.

Đã có 339 chiếc Colorado được bán ra trong tháng 4 giúp mẫu xe này nằm trong 10 xe bán chạy nhất...
Hoàng Cường
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Đừng bỏ lỡ
Quy trình bảo dưỡng ô tô tại được thực hiện theo 6 bước, trong đó các bước kiểm tra kỹ thuật số 2, 3, 4 là quan trọng.