Top 10 hãng xe hơi được ưa chuộng nhất tại Mỹ hiện nay

26/02/2021 10:38

Consumer Reports đã đánh giá sự yêu thích này dựa trên khoảng 369.000 chủ xe tại Mỹ về khả năng vận hành, sự thoải mái, tính năng tiện ích...

1. Tesla (Điểm đánh giá: 88 điểm)

1. Tesla (Điểm đánh giá: 88 điểm)

2. Lincoln (Điểm đánh giá: 79 điểm)

2. Lincoln (Điểm đánh giá: 79 điểm)

3. RAM (Điểm đánh giá: 76 điểm)

3. RAM (Điểm đánh giá: 76 điểm)

4. Chrysler (Điểm đánh giá: 76 điểm)

4. Chrysler (Điểm đánh giá: 76 điểm)

5. Subaru (Điểm đánh giá: 75 điểm)

5. Subaru (Điểm đánh giá: 75 điểm)

6. Hyundai (Điểm đánh giá: 75 điểm)

6. Hyundai (Điểm đánh giá: 75 điểm)

7. Porsche (Điểm đánh giá: 74 điểm)

7. Porsche (Điểm đánh giá: 74 điểm)

8. Dodge (Điểm đánh giá: 74 điểm)

8. Dodge (Điểm đánh giá: 74 điểm)

9. Mazda (Điểm đánh giá: 72 điểm)

9. Mazda (Điểm đánh giá: 72 điểm)

10. Toyota (Điểm đánh giá: 71 điểm)

10. Toyota (Điểm đánh giá: 71 điểm)

Bá Nam