Top 10 mẫu mô tô Honda tốt nhất trên thị trường năm 2019

15/08/2019 09:30

Kênh Motor TV vừa bầu chọn ra danh sách 10 mô tô Honda tốt nhất trên thị trường thế giới năm 2019.

1. Honda CB500X 2019 (giá khởi điểm: 6.799 euro)

1. Honda CB500X 2019 (giá khởi điểm: 6.799 euro)

2. Honda CB650R 2019 (giá khởi điểm: 8.399 euro)

2. Honda CB650R 2019 (giá khởi điểm: 8.399 euro)

3. Honda CB1000R 2019 (giá khởi điểm: 13.499 euro)

3. Honda CB1000R 2019 (giá khởi điểm: 13.499 euro)

4. Honda CB1100RS 2019 (giá khởi điểm: 13.599 euro)

4. Honda CB1100RS 2019 (giá khởi điểm: 13.599 euro)

5. Honda CBR500R 2019 (giá khởi điểm: 6.899 euro)

5. Honda CBR500R 2019 (giá khởi điểm: 6.899 euro)

6. Honda CFR1000L Africa Twin 2019 (giá khởi điểm: 13.599 euro)

6. Honda CFR1000L Africa Twin 2019 (giá khởi điểm: 13.599 euro)

7. Honda CRF1000L2 Africa Twin Adventure Sports 2019 (giá khởi điểm: 8.199 euro)

7. Honda CRF1000L2 Africa Twin Adventure Sports 2019 (giá khởi điểm: 8.199 euro)

8. Honda GL1800 Gold Wing 2019 (giá khởi điểm: 25.699 euro)

8. Honda GL1800 Gold Wing 2019 (giá khởi điểm: 25.699 euro)

9. Honda NC750X 2019 (giá khởi điểm: 8.199 euro)

9. Honda NC750X 2019 (giá khởi điểm: 8.199 euro)

10. Honda Rebel 500 2019 (giá khởi điểm: 6.199 euro)

10. Honda Rebel 500 2019 (giá khởi điểm: 6.199 euro)

Bá Nam