Top 10 mẫu xe sang đem lại cảm giác thoải mái, tiện nghi nhất

02/01/2021 14:00

Dưới đây là danh sách 10 mẫu xe hơi hạng sang nội thất rộng rãi thoải mái, tiện nghi nhất hiện nay do trang US News bình chọn.

1. Mercedes-Benz S-Class 2020 (giá khởi điểm: 94.250 USD)

1. Mercedes-Benz S-Class 2020 (giá khởi điểm: 94.250 USD)

2. Audi A8 2021 (giá khởi điểm: 86.500 USD)

2. Audi A8 2021 (giá khởi điểm: 86.500 USD)

3. Audi R8 2020 (giá khởi điểm: 169.900 USD)

3. Audi R8 2020 (giá khởi điểm: 169.900 USD)

4. Mercedes-Benz E-Class 2020 (giá khởi điểm: 54.050 USD)

4. Mercedes-Benz E-Class 2020 (giá khởi điểm: 54.050 USD)

5. Kia K900 2020 (giá khởi điểm: 59.900 USD)

5. Kia K900 2020 (giá khởi điểm: 59.900 USD)

6. Genesis G90 2021 (giá khởi điểm: 72.950 USD)

6. Genesis G90 2021 (giá khởi điểm: 72.950 USD)

7. Mercedes-Benz SL 2020 (giá khởi điểm: 91.000 USD)

7. Mercedes-Benz SL 2020 (giá khởi điểm: 91.000 USD)

8. Audi A5 2021 (giá khởi điểm: 41.800 USD)

8. Audi A5 2021 (giá khởi điểm: 41.800 USD)

9. Audi TT 2021 (giá khởi điểm: 49.800 USD)

9. Audi TT 2021 (giá khởi điểm: 49.800 USD)

10. Chevrolet Corvette 2021 (giá khởi điểm: 58.900 USD)

10. Chevrolet Corvette 2021 (giá khởi điểm: 58.900 USD)

Kim Trọng