Top 10 mẫu xe SUV tầm trung tốt nhất trên thế giới 2021: Honda CR-V góp mặt

07/08/2021 14:00

Dưới đây là danh sách những mẫu xe SUV trong tầm giá dưới 30.000 USD tốt nhất thế giới hiện nay theo bình chọn của tạp chí Hot Cars.

1. Jeep Wrangler 2021 (giá khởi điểm: 28.475 USD)

1. Jeep Wrangler 2021 (giá khởi điểm: 28.475 USD)

2. Nissan Rogue 2021 (giá khởi điểm: 25.750 USD)

2. Nissan Rogue 2021 (giá khởi điểm: 25.750 USD)

3. GMC Acadia 2021 (giá khởi điểm: 29.800 USD)

3. GMC Acadia 2021 (giá khởi điểm: 29.800 USD)

4. Honda CR-V 2021 (giá khởi điểm: 25.350 USD)

4. Honda CR-V 2021 (giá khởi điểm: 25.350 USD)

5. Toyota RAV4 2021 (giá khởi điểm: 26.150 USD

5. Toyota RAV4 2021 (giá khởi điểm: 26.150 USD

6. Chevrolet Traverse 2021 (giá khởi điểm: 29.800 USD)

6. Chevrolet Traverse 2021 (giá khởi điểm: 29.800 USD)

7. Volkswagen Tiguan 2021 (giá khởi điểm: 27.000 USD)

7. Volkswagen Tiguan 2021 (giá khởi điểm: 27.000 USD)

8. Subaru Forester 2021 (giá khởi điểm: 24.795 USD)

8. Subaru Forester 2021 (giá khởi điểm: 24.795 USD)

9. Mazda CX-30 2021 (giá khởi điểm: 22.050 USD)

9. Mazda CX-30 2021 (giá khởi điểm: 22.050 USD)

10. Ford Bronco Sport 2021 (giá khởi điểm: 28.710 USD)

10. Ford Bronco Sport 2021 (giá khởi điểm: 28.710 USD)

Kim Trọng