Top 10 ô tô cỡ nhỏ bán chạy nhất thế giới hiện nay

23/11/2021 14:30

Dưới đây là 10 mẫu xe hơi cỡ nhỏ bán chạy nhất thế giới trong 8 tháng đầu năm 2021, trong đó có nhiều cái tên đang được bán ở Việt Nam.

1. Toyota Corolla (doanh số: 583 nghìn chiếc, chiếm 9% thị phần)

1. Toyota Corolla (doanh số: 583 nghìn chiếc, chiếm 9% thị phần)

2. Honda Civic (doanh số: 394 nghìn chiếc, chiếm 6,1% thị phần)

2. Honda Civic (doanh số: 394 nghìn chiếc, chiếm 6,1% thị phần)

3. Volkswagen Golf (doanh số: 245 nghìn chiếc, chiếm 3,8% thị phần)

3. Volkswagen Golf (doanh số: 245 nghìn chiếc, chiếm 3,8% thị phần)

4. Hyundai Elantra (doanh số: 241 nghìn chiếc, chiếm 3,7 % thị phần)

4. Hyundai Elantra (doanh số: 241 nghìn chiếc, chiếm 3,7 % thị phần)

5. Volkswagen Bora (doanh số: 178 nghìn chiếc, chiếm 2,8% thị phần)

5. Volkswagen Bora (doanh số: 178 nghìn chiếc, chiếm 2,8% thị phần)

6. Mercedes-Benz A-Class (doanh số: 165 nghìn chiếc, chiếm 2,6% thị phần)

6. Mercedes-Benz A-Class (doanh số: 165 nghìn chiếc, chiếm 2,6% thị phần)

7. Toyota Levin (doanh số: 161 nghìn chiếc, chiếm 2,5% thị phần)

7. Toyota Levin (doanh số: 161 nghìn chiếc, chiếm 2,5% thị phần)

8. Mazda3 (doanh số: 149 nghìn chiếc, chiếm 2,3% thị phần)

8. Mazda3 (doanh số: 149 nghìn chiếc, chiếm 2,3% thị phần)

9. Audi A3 (doanh số: 132 nghìn chiếc, chiếm 2,1% thị phần)

9. Audi A3 (doanh số: 132 nghìn chiếc, chiếm 2,1% thị phần)

10. Nissan Sentra (doanh số: 132 nghìn chiếc, chiếm 2% thị phần)

10. Nissan Sentra (doanh số: 132 nghìn chiếc, chiếm 2% thị phần)

Kim Trọng