Top 10 xe hơi dưới 50.000 USD nhanh nhất thế giới

09/10/2021 08:30

Dưới đây là danh sách 10 mẫu xe hơi có giá bán dưới 50.000 USD sở hữu tốc độ nhanh nhất thế giới năm 2021.

1. Ford Mustang GT Performance (thời gian thăng tốc từ 0-96 km/h: 3.9 giây, giá khởi điểm: 44.625 USD)

1. Ford Mustang GT Performance (thời gian thăng tốc từ 0-96 km/h: 3.9 giây, giá khởi điểm: 44.625 USD)

2. Toyota Supra (thời gian thăng tốc từ 0-96 km/h: 3,9 giây, giá khởi điểm: 49.990 USD)

2. Toyota Supra (thời gian thăng tốc từ 0-96 km/h: 3,9 giây, giá khởi điểm: 49.990 USD)

3. Chevrolet Camaro LT1 (thời gian thăng tốc từ 0-96 km/h: 4 giây, giá khởi điểm: 34.000 USD)

3. Chevrolet Camaro LT1 (thời gian thăng tốc từ 0-96 km/h: 4 giây, giá khởi điểm: 34.000 USD)

4. BMW M240i xDrive Coupe (thời gian thăng tốc từ 0-96 km/h: 4,2 giây, giá khởi điểm: 47.800 USD)

4. BMW M240i xDrive Coupe (thời gian thăng tốc từ 0-96 km/h: 4,2 giây, giá khởi điểm: 47.800 USD)

5. Dodge Charger Scat Pack (thời gian thăng tốc từ 0-96 km/h: 4,3 giây, giá khởi điểm: 39.995 USD)

5. Dodge Charger Scat Pack (thời gian thăng tốc từ 0-96 km/h: 4,3 giây, giá khởi điểm: 39.995 USD)

6. Tesla Model 3 Long Range (thời gian thăng tốc từ 0-96 km/h: 4,4 giây, giá khởi điểm: 46.990 USD)

6. Tesla Model 3 Long Range (thời gian thăng tốc từ 0-96 km/h: 4,4 giây, giá khởi điểm: 46.990 USD)

7. Audi S4 (thời gian thăng tốc từ 0-96 km/h: 4,4 giây, giá khởi điểm: 49.900 USD)

7. Audi S4 (thời gian thăng tốc từ 0-96 km/h: 4,4 giây, giá khởi điểm: 49.900 USD)

8. Genesis G70 3.3T RWD (thời gian thăng tốc từ 0-96 km/h: 4,5 giây, giá khởi điểm: 44.650 USD)

8. Genesis G70 3.3T RWD (thời gian thăng tốc từ 0-96 km/h: 4,5 giây, giá khởi điểm: 44.650 USD)

9. Dodge Challenger R/T Scat Pack Widebody (thời gian thăng tốc từ 0-96 km/h: 4,5 giây, giá khởi điểm: 44.995 USD)

9. Dodge Challenger R/T Scat Pack Widebody (thời gian thăng tốc từ 0-96 km/h: 4,5 giây, giá khởi điểm: 44.995 USD)

10. Audi S3 (thời gian thăng tốc từ 0-96 km/h: 4,6 giây, giá khởi điểm: 43.000 USD)

10. Audi S3 (thời gian thăng tốc từ 0-96 km/h: 4,6 giây, giá khởi điểm: 43.000 USD)

Kim Trọng